پاسخ دهید

1 نظر

5040  ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ - ۱۲:۱۹:۰۷

زندگی بازیچ? دست اقبال نیست ، بلکه فرصت عظیمی است که باید از ان استفاده کرد و مغتنمش شمرد . مارون